Overname Stichting Kristal doorStichting de Vluchtheuvel

Het doel van Stichting Kristal, om jongeren een veilige plek, buiten het gezin, nodig hebben voor hun ontwikkeling, is bereikt. Al is het anders gegaan dan we voor ogen hadden en hebben wij de plannen verschillende keren bij moeten stellen. Het ideaal wat we voor ogen hadden is financieel niet haalbaar, het zoeken naar een alternatief was niet gemakkelijk, een ideaalbeeld los laten vraagt tijd en realiteitszin.

De mogelijkheid die er nu is, maakt opvang van de doelgroep van Stichting Kristal mogelijk bij de gastopvang van de Vluchtheuvel. Het was positief om te ervaren dat in de gesprekken met de Vluchtheuvel, de nood gevoeld werd en er samen gezocht werd naar de mogelijkheden voor deze kwetsbare jongeren.

Wij hopen dat de Heere er Zijn zegen over wil geven.

Naar Stichting de Vluchtheuvel