Waarom is Stichting Kristal opgericht?

[templatera id="57"]

Achtergrond naam en logo

Feiten over Kristal
Kristal… het schittert, het glinstert, het is zuiver, het is helder, het is kostbaar!

  • Kristal bestaat slechts uit één mineraal.
  • Kristal ontstaat onder speciale omstandigheden.
  • Kristal groeit als er voldoende ruimte en tijd is.
  • Kristal vormt zich op een ordelijke manier.
  • Kristal is de basis van de meest kostbare edelstenen.
  • Kristal kan bij geschikte voorwaarden groeien tot prachtige vormen en schitterende vlakken.
  • Kristal is uniek van vorm.

Jongeren zijn net kristal
Ze groeien door voldoende ruimte en tijd, door de juiste voorwaarden te scheppen. Soms is het nodig dat de omstandigheden aangepast worden, zodat de kristal kan blijven groeien. Voor de meeste kristallen kunnen geschikte voorwaarden gevonden worden, zodat ze uitgroeien tot de meest prachtige vormen. Iedere kristal heeft zijn eigen unieke vorm.
Licht weerkaatst op een kristal en dit geeft zijn schittering, als de kristal maar met grote nauwkeurigheid geslepen is. Jongeren moeten soms ook wat schaven en slijpen aan hun ‘kristal’, maar des te mooier en schitterender worden ze!

Kristal in de Bijbel
In het Bijbelboek Openbaring wordt er ook gesproken over ‘kristal’. “En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. (Openbaring 22:1)
Het kristal wijst op het reinigende, zuivere en onbevlekte werk van het Lam Gods, Jezus Christus.

[templatera id="57"]