Voor wie is Kristal & door wie worden de jongeren begeleid?

[templatera id="57"]

Bestuur

Het bestuur van Stichting Kristal is eindverantwoordelijk. Het bestuur (met adviseurs) is een afvaardiging van participerende kerken: Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeente (in Nederland), Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland). Het bestuur vergadert structureel 4 keer per jaar en incidenteel als er urgent iets geagendeerd moet worden.

Namen
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. E.W. (Evert) Timmerman
Penningmeester: dhr. A.J. (Albert-Jan) van de Breevaart
Secretariaat: Mw. A. (Plonie) Weststrate

Het bestuur doet een beroep op adviseurs die betrokken zijn bij het werk van Stichting Kristal.

Contactgegevens
De bestuursleden zijn per email te bereiken:
Dhr. E.W. Timmerman: voorzitter@stichtingkristal.nl
dhr. A.J. van de Breevaart: penningmeester@stichtingkristal.nl
Mw. A. Weststrate: secretariaat@stichtingkristal.nl

Het dagelijks bestuur wordt vormgegeven door het coördinerend team, de voorzitter en secretaresse.

[templatera id="57"]