Voor wie is Kristal & door wie worden de jongeren begeleid?

[templatera id="57"]

Coördinatoren en vrijwilligers

Coördinatoren
Stichting Kristal heeft een coördinerend team. De taken van de coördinatoren zijn als volgt:

  • Screening van “Kristalhuizen”
  • Intake met jongeren en netwerk
  • Ondersteuning bij aanvraag WMO
  • Opstarten begeleiding vanuit WMO
  • Verzorgen plaatsing in “Kristalhuis”
  • Coördineren van vrijwilligers

Vrijwilligerswerk

Stichting Kristal werkt bewust met vrijwilligers. Om een gezond leefklimaat te creëren voor jongeren zullen zij, naast deskundige begeleiding, op een geheel eigen manier een prachtige bijdrage leveren aan het welzijn van de jongeren. Vrijwilligers kunnen een buddy of maatje van een jongere worden en zo het netwerk van de jongeren verbreden en verdiepen. Vrijwilligers geven handen en voeten aan het diaconaal bezig zijn, waardoor zij een identificatiefiguur voor onze jongeren kunnen zijn. Gods Woord als norm voor ons leven is daarbij het uitgangspunt.
De wens van Stichting Kristal is dat het leven van de vrijwilligers zelf verrijkt wordt, doordat zij mogen omgaan met onze jongeren.

Vrijwilligers werken bij Stichting Kristal omdat zij hart hebben voor jongeren. Zij zijn graag praktisch en dienend bezig. Werkzaamheden en taken die bijvoorbeeld door de vrijwilligers worden verricht zijn: helpen bij het bereiden van het diner, helpen bij boodschappen doen, samen schoonmaken van algemene leefgebieden, doen van activiteiten met de jongeren (in vakantie, in weekend of ‘s avonds), ondersteunen bij huiswerk, begeleiden van/gaan sporten met de jongeren, muziek maken in huis, enz.

Vrijwilligers zijn belijdend lid van een reformatorische kerk.
Vrijwilligers zijn bereid om mee te werken aan een aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG) bij de gemeente.
Vrijwilligers krijgen reiskostenvergoeding, één keer per jaar een vrijwilligerstoerusting die wordt afgesloten met een sfeervol samenzijn.

Direct solliciteren (formulier vrijwilliger)

Wilt u graag bij Stichting Kristal werken? Solliciteer dan direct! Vul het formulier vrijwilliger in.

Vragen?
Voor vragen kan contact opgenomen worden met de coördinator of voorzitter van het bestuur. Zie bestuur of contact.

[templatera id="57"]