Waarom is Stichting Kristal opgericht?

[templatera id="57"]

Identiteit

Grondslag
Stichting Kristal gelooft dat de Bijbel Gods Woord is.
De belijdenisgeschriften zijn door de eeuwen heen door de kerk opgesteld en helpen ons de Bijbel te begrijpen. Met de kerken van de reformatie zijn wij verbonden aan deze ‘Drie formulieren van Enigheid’.

Reformatorische jongeren
Wij lezen in de Bijbel hoe we God kunnen liefhebben, dienen en volgen in ons dagelijks leven. Ook leren wij om onze naaste lief te hebben als onszelf. De Heere Jezus heeft gezegd: “Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.” (Mattheus 22)

We verwachten van de jongeren een positieve houding ten aanzien van het christelijk geloof. Zij kiezen daarom bewust voor het leven in een reformatorische leefomgeving. Elke dag wordt er uit de Bijbel gelezen. De jongeren gaan ’s zondags naar de kerk.

[templatera id="57"]