Waarom is Stichting Kristal opgericht?

[templatera id="57"]

Initiatief

Tussen wal en schip
Sommige jongeren vielen tussen wal en schip. Met name jongeren die in de puberteit/adolescentie zaten. Deze jongeren ervaarden psychosociale problematiek en konden, om welke reden dan ook, niet langer thuis blijven wonen. Maar… waar was er plaats voor zo’n jongere? Voor een pleeggezin waren deze jongeren vaak te oud (18+), een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-indicatie hadden ze vaak niet, een WAJONG evenmin, waardoor ze niet terecht konden bij bestaande zorgaanbieders.

Scholen en kerken
In de zorg- en ondersteuningsteams van de Zeeuwse reformatorische scholen kwam deze nood naar voren. Ook uit de Zorg- en Adviesteam (ZAT) vergaderingen bleek het tekort aan passende opvangmogelijkheden voor de lange termijn. Dit probleem werd ook door de kerkenraden onderkend.

Initiatiefgroep
Na meerdere brainstormsessies met mensen uit het onderwijs, de zorg, de kerk en het bedrijfsleven is in 2016 Stichting Kristal opgericht.

[templatera id="57"]