Wat biedt Stichting Kristal?

[templatera id="57"]

Zorgaanbod

Ondersteuners
Bij Stichting Kristal kun je individueel wonen in een “Kristalhuis”. De mate van ondersteuning vanuit het gezin is afhankelijk van jouw vragen en wensen. Bij de intake worden persoonlijke leerdoelen en ondersteuningsvragen opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om jou te koppelen aan vrijwilligers die een buddy voor jou willen zijn.

Deskundige begeleiding
Er is via een WMO-indicatie deskundige begeleiding aan huis. Het verkrijgen van een WMO-indicatie is zeer wenselijk voor de plaatsing in een “Kristalhuis”.

Externe hulpverlening
Daarnaast is het mogelijk om externe hulpverlening in te schakelen als dat voor jou nodig is. Stichting Kristal zal jou hierin adviseren, ondersteunen in de aanvraag en/of coachen bij het plannen van deze gesprekken. Bij externe hulpverlening kun je denken aan gesprekken met een psycholoog, maatschappelijk werker of bijvoorbeeld het volgen van een therapie.

Pastorale begeleiding
Stichting Kristal gaat er vanuit dat de jongere pastorale begeleiding krijgt vanuit zijn eigen kerkelijke gemeente. Stichting Kristal zal nauw samenwerken met deze kerken. Indien noodzakelijk kan Stichting Kristal externe pastorale zorg inschakelen.

[templatera id="57"]